Автопортрет
Работа №1260
Бумага на планшете, темпера, масло
2 голосa